Chief Data Officer, Cap dades de l’organizació

Qui es el Chief Data Officer?
Ningú pot dubtar que la informació eficientment administrada és un avantatge competitiu importantíssima per a les empreses i una eina molt potent per a millorar la presa de les decisions públiques. La humanitat, al llarg de la seva història, ha realitzat importants esforços per conservar dades i documents. Portem centenars d’anys emmagatzemant informació i analitzant-la amb el propòsit d’establir mètriques per millorar com prenem les nostres decisions. Els experts en management insisteixen que les coses no poden millorar llevat que es mesurin.

En el nou món digital la tecnologia ha afavorit que el volum de les dades s’hagi disparat al mateix temps que ho ha fet la capacitat de compartir, emmagatzemar i explotar aquestes dades. Un ingent torrent de dades en diferents formats, estructurats, semiestructurats, desestructurats, video, texte, so, es creuen cada dia en les organitzacions. En aquest entorn les dades són el nou or. Molt aviat serem capaços de mesurar-lo pràcticament tot gràcies a l’ Internet de les Coses ( IOT ) .Però aquest nou or només pot ser desenterrat si fem servir les dades.

En la meva experiència com a membre de diferents comitès de direcció molt valor roman ocult perquè les dades no són usats o no són compartits. Les organitzacions no tenen la cultura basada en les dades (data driven organization ) . Perquè les mètriques es converteixen en objectius, els objectius en mantra i el mantra compongui el treball de tots les empreses han de poder identificar, combinar i administrar múltiples fonts de dades. Necessiten la capacitat de construir models avançats per predir i optimitzar els resultats i en tercer lloc, i sota el meu punt de vista el més important de tot, han de tenir el múscul directiu capaç de transformar l’organització perquè les dades i els models s’utilitzin per a millors les decisions.

Per tot això avui és crucial poder comptar amb un directiu, el Chief Data Officer , que sigui responsable d’elaborar i implementar l’estratègia de les dades, els estàndards , els procediments, les polítiques i dels equips d’experts en dades a nivell corporatiu. A més d’això aquesta persona hauria de tenir la funció de potenciar proactivament la informació com un actiu estratègic del negoci i com un motor de nous ingressos i o estalvis.
Moltes organitzacions confonen cultura de dades massius amb tecnologia. Iniciar el camí per generar valor a partir de les dades massius és sobretot un projecte estratègic i per tant de negoci. És imprescindible començar definint una estratègia de dades : tenir clar quines dades necessito i quines puc fer servir per respondre a preguntes rellevants per al negoci o la missió de l’organització. Si vull utilitzar les dades massives per millorar els resultats de la meva empresa he de conèixer primer els meus grans objectius estratègics. Quan els hagi definit, cal identificar les grans preguntes per les que es vol trobar respostes, d’aquesta manera serè capaç d’esbrinar quines dades li proporcionaran les respostes, les meves necessitats d’informació estratègica i com he de emmagatzemar-les i utilitzar-les.
Un altre aspecte complicat a l’hora d’alinear el negoci amb les dades massives és la existeixen de sitges de dades en diferents departaments : vendes, màrqueting , recursos humans, etc. cada un d’ells restringit i vigilat per complir amb les normes. Hi ha bones raons perquè les sitges de dades existeixin, però, si les dades necessàries no estan disponibles per a la persona adequada , s’estan establint límits fins i tot abans de començar a resoldre el problema.

Per superar tots aquests problemes els projectes han de començar amb revisió de la propietat de les dades a nivell executiu. Sense totes les dades rellevants , és impossible veure les relacions i els patrons que respondran a les preguntes que es busquen. Algun càrrec directiu hauria de dir : “Aquest equip està tractant de resoldre un problema i és prou important com perquè puguin tenir accés a totes les dades que necessitin ” i això és just el que hauria de fer el Chief Data Officer ( CDO ) .

La gestió de les dades com a actiu de negoci abasta una infinitat d’aspectes que aconsellen comptar amb aquest professional per aconseguir un ús estratègic de les dades, vetllant per la seva qualitat, oportunitat i innovació. El seu paper transformador no se centra en prendre decisions tecnològiques o executar la infraestructura de TI.

El CDO hauria d’apuntar a cinc prioritats principals :

  • Trobar formes d’explotar les dades actuals en l’organització.
  • Augmentar el valor de les dades mitjançant la combinació de fonts internes i externes.
  • Identificar formes de monetitzar les dades.
  • Assegurar privacitat i seguretat envers les dades.
  • Establir la governança de les dades.
  • Facilitar l’ accés a les dades superant les limitacions que impliquen les sitges , facilitant el seu bon ús.

La posició del nou CDO està plena de desafiaments i haurà de tenir un balanç de coneixements tècnics , coneixement del negoci i habilitats personals que el permeti moure´s davant els obstacles tècnics i polítics de la gestió de la valuosa informació empresarial.

 

 

Eduard Gil, es profesor del Máster Open Big Data

@edugil39 Chief Data Officer. Ha sido Chief Digital and Data Officer en ambito de salud. Experto en Gestión Publica aplicando gobernanza abierta ( Director de Servicios Centrales del Ayuntamiento de Rubí, y Gerente Municipal del Ayuntamiento de Gavà)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *